Officiële stedenband


Sinds 2007 heeft Mol een officiële stedenband met de gemeente Kara Kara in Niger.

Hoe we bij Kara Kara terecht zijn gekomen lees je onder de rubriek  geschiedenis.


We willen je hier wel de criteria meegeven die in 2007 o.a. onze keuze voor Kara Kara mee bepaalden:


  • Kunnen we op één of andere manier de mensen in Kara Kara ondersteunen of bijstaan om een menswaardiger leven op te bouwen?
  • Kunnen we samen, met respect voor elkaars eigenheid, onze solidariteit betuigen met een gemeenschap van mensen die niet beschikt over een minimum aan sociale grondrechten (geen drinkbaar water, geen elektriciteit, zo goed als onbestaand onderwijs en gezondheidszorg, geen sanitair, …)?
  • Bestaat de mogelijkheid om met elkaar te communiceren om samen projecten en programma’s op te stellen ten voordele van de bevolking van Kara Kara?
  • Beschikken we over voldoende middelen (menselijk, financieel, …) om iets te betekenen voor de mensen van Kara Kara?
  • En, belangrijk, kunnen we een brug slaan tussen de bevolking van Mol en Kara Kara?


We zijn nu meer dan 10 jaar verder en we hebben samen al een stukje weg afgelegd. Er zijn vrouwengroepen ontstaan, schooltjes worden ondersteund, er is een waterproject dat in zijn kinderschoenen staat, de gezondheidszorg is opgewaardeerd tot een eerstelijnsgezondheidszorg.  Er beweegt dus van alles op het terrein, maar de problemen blijven gigantisch. Nog steeds is er een tekort aan water, blijft de gezondheidszorg miniem, is er geen degelijk onderwijs voor iedereen en ga zo maar verder.


De vraag is: “Zijn we niet met open ogen in een diepe put gelopen en hebben we de mensen niet veel te veel hoop gegeven?”


Wij denken van niet! Van in het begin van onze samenwerking hebben we gewezen op onze beperkte mogelijkheden en zijn er duidelijke afspraken gemaakt. Onze partner en de mensen in Kara Kara, weten dat we niet alles kunnen veranderen, maar dat we met onze beperkte middelen slechts een aanzet kunnen gegeven tot het verbeteren van hun levenssituatie en dat het meeste werk en de belangrijkste strijd door henzelf geleverd zal moeten worden.


Het is niet alleen maar een verhaal van “hoera’s”, maar ook van “jammer”, van “langer dan we dachten”, … kijk rustig rond op de website en oordeel dan zelf maar of meer dan 10 jaar samenwerking de moeite loonde. Laat ons maar weten wat jij ervan vindt.


Wij, het Kara Kara team, geloven er nog steeds in. Meer zelfs: we hopen dat jij er ook in gaat geloven en ons misschien wilt vervoegen.