Jongeren

Wie behoort tot  de 'jongeren'?


Een  wezenlijk verschil tussen  mannen  en vrouwen
Vrouwen worden niet meer tot de jongeren gerekend vanaf de huwbare leeftijd en die ligt rond 15 jaar. Vanaf dan ligt hun rol bijna uitsluitend in het huishouden. Hun werk houdt hun veelal in en rond de woning. Hun echte jeugdjaren zijn dan grotendeels achter de rug.


Mannen daarentegen worden als 'jong' bestempeld tot wanneer ze ongeveer 40 zijn. Of ze gehuwd zijn of niet speelt daarbij geen rol. Er is dus op dit gebied een groot onderscheid ten opzichte van de vrouwen.


Rivaliteit tussen twee jongerengroepen
Er zijn twee groepen te onderscheiden: de jongeren in Kara Kara zelf  en de studenten die meestal in de hoofdstad Niamey verblijven.


In het verleden was er onenigheid en rivaliteit tussen beide groepen door de onduidelijke communicatie en beheer van het geld door studenten in Niamey. In het  jongerenproject wordt duidelijk gesteld dat het geld bestemd is voor activiteiten van de jongeren in Kara Kara, zonder de studenten in Niamey volledig uit het oog te verliezen. 

De plaatselijke NGO Kookari beheert nu het geld en staat in voor de communicatie en opvolging. 


Hoofddoel is een sterke jongerenwerking uit te bouwen in Kara Kara die na verloop van jaren op eigen benen kan staan.

Drie uiteenlopende deelprojecten


Een jongerencentrum organiseren

De jongeren uit Kara Kara zijn vragende partij voor een eigen jongerencentrum. Dit is geenszins te vergelijken met een jeugdhuis van bij ons. De nadruk ligt op de mogelijkheid om te vergaderen en om te kunnen werken in daartoe ingerichte ateliers. In de ateliers kunnen de jongeren een stiel aanleren, die ze in hun latere leven kunnen gebruiken. Daarnaast is het uiteraard een plek waar jongeren zich kunnen terug trekken om zich te ontspannen. Bedoeling is dat na een tijd de jongeren op eigen benen leren staan en het jongerencentrum laten draaien.


Het centrum is bovendien belangrijk om de jongeren een eigen identiteit en een eigen plek te geven.  Een gebouw geeft fysiek aan dat we bezig zijn met de jongeren en moet het centrum worden, waar ze hun activiteiten kunnen organiseren en uitbouwen.


In 2007 steunde de Ronde Tafel van Mol dit project en in 2008 kregen de jongeren de toestemming om het oude gemeentehuis te betrekken.


Een sporttornooi organiseren

Tijdens de zomervakanties wil het Kara Kara Komité voor alle 49 dorpjes een sporttornooi organiseren om de verveling te verdrijven. Aangezien de meeste jongeren geen of weinig geld bezitten, lijken de dagen allemaal op mekaar en lijken ze soms eindeloos lang. Dit willen wij doorbreken met dit evenement dat ongeveer een week duurt.  De nationale sport is worstelen, maar ook voetbal en volleybal zijn geliefd. Het leidt de jongeren even af van hun armoedige leven en de dagelijkse problemen.


Bijlessen geven

De studenten, die in de hoofdstad Niamey les volgen, geven tijdens de vakanties bijlessen aan de minder gegoede scholieren in Kara Kara.  Op die manier krijgen alle leerlingen van Kara Kara een evenwaardige kans om de school tot een goed einde te brengen. De studenten zelf krijgen voor hun lessen een kleine vergoeding, die zij goed kunnen gebruiken voor hun eigen studies.

Terzijde:   De maisemari


In 2002 is in alle dorpen een ‘Maisamari’ verkozen. Dit is een soort traditionele erevoorzitter aan het hoofd van de jongeren van zijn dorp.De Maisamari komt tussen bij conflicten en wordt betrokken bij alle activiteiten waar jongeren aan deelnemen, zoals sporttornooien, schoonmaak van het dorp en dergelijke. Dit gebeurt in samenwerking met de dorpschef, de kantonchef en de raadsleden.


Er is een soort van comité rond de Maisamari opgericht dat wekelijks samenkomt. Bedoeling is dat elke jongere -zonder uitondering- zijn stem kan laten horen via een lid van het comité. Het is voornamelijk samengesteld uit mannen, maar vrouwen zijn normaal gezien ook vertegenwoordigd.