Onderwijs

Situatieschets.


De gemeente Kara Kara telt 55 lagere schooltjes of klasjes waar Frans de voertaal is en één school waar zowel in het Arabisch als Frans les gegeven wordt. Er zijn ongeveer 7.000 leerlingen waarvan 2.500 meisjes. In de gemeente zijn er ook drie kleuterschooltjes waarvan één eigendom is van de gemeente. 181 onderwijzers en onderwijzeressen geven onderricht aan de leerlingen. Ondanks de investeringen van de nationale overheid en privé partners of NGO’s hebben de scholen ongelooflijk veel problemen om de kinderen van deftig onderwijs te voorzien. Een voorbeeldje van de 55 schooltjes of klassen zijn er 32 opgetrokken uit riet en takken en 23 uit meer duurzaam materiaal, die vaak ook nog in zeer slechte staat zijn.


Een ander probleem is dat maar 50 procent van de kinderen naar school gaat (tegenover een nationaal gemiddelde van 70 procent) en van die 50 procent nog maar 50 procent hun lagere school afmaakt. Tot slot is er een groot tekort opgeleide leerkrachten.


Het onderwijsprogramma is in januari 2012 van start gegaan. De eerste materialen zijn aangekocht en de onderwijzers hebben al een eerste vorming gekregen.

Doelstellingen


Samengevat komt de doelstelling er op neer dat we zowel de leerlingen als de leerkrachten betere werkomstandigheden willen bezorgen om optimaal te kunnen studeren.


De specifieke doelstellingen zijn:


 • Verhogen van de scholingsgraad en het aantal leerlingen dat de lagere school afmaakt;
 • Zorgen voor een goede (pedagogische) omkadering van de leerkrachten;
 • Verbetering van de infrastructuur of de scholen begeleiden bij het zoeken naar oplossingen om de infrastructuur te verbeteren;
 • Beter beheer en samenwerking tussen de schooltjes in Kara Kara.Verwachte resultaten


 • Meer kinderen volgen onderwijs en voltooien ook de lagere school;
 • De leerkrachten krijgen een aantal vormingen aangeboden om hun taak beter te kunnen vervullen;
 • De scholen worden ondersteund in de aankoop van didactisch materiaal en worden op weg geholpen bij het zoeken naar oplossingen voor het verbeteren of op punt houden van hun infrastructuur;
 • De gemeente en de stedenband organisatie (CCD) ondersteunen de schooltjes en zorgen voor de coördinatie om de beschikbare middelen efficiënter aan te wenden.


De begunstigden


 • De kinderen van Kara Kara;
 • Het onderwijzend personeel;
 • De gemeente via het beheerscomité voor het onderwijsprogramma (bestaande uit vertegenwoordigers van de onderwijzers, ouders, leden van het gemeentebestuur en het CCD).Activiteiten die gepland worden


 • Oprichting van een gemeentelijk koepel voor de opvolging van de lagere schooltjes en het onderwijs;
 • Oprichten van een coöperatieve per school om de school van eigen inkomsten te voorzien door o.a. de aanleg van een moestuin, het vetmesten van klein vee;
 • Verbeteren van de hygiëne en sanitaire voorzieningen in de school o.a. bouw van enkele eenvoudige toiletten met wasplaats;
 • Vier vormingen voor het onderwijzend personeel;
 • Aankoop van klein infrastructuur materiaal en didactisch materiaal;
 • Onderhoud van geboortebossen. Een geboortebos is een klein project om symbolisch per geboren kind in Mol een boom aan te planten. Deze bomen worden per schooltje onderhouden en kunnen in de toekomst de schooltjes van vruchten voorzien.