Waarden


Met onze stedenband kunnen we onmogelijk alle problemen oplossen, maar we geloven dat we toch een beetje verschil kunnen maken op domeinen die belangrijk zijn in de samenleving van Kara Kara.


  • We geloven heel erg in de organisatie van een goed bestuur. Zonder een goed bestuur is het moeilijk om samen te werken, om samen overeenkomsten af te sluiten en projecten en programma’s op te stellen ten voordele van de arme bevolking.


  • Vrouwen houden in Niger de samenleving draaiende. Ze zijn de hoeksteen van het gezin, werken van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat in het huishouden en op het land. Om hun situatie op het vlak van voedsel en inkomsten te verbeteren, ondersteunen we 22 vrouwengroepen, die o.a. moestuinen onderhouden, vormingen krijgen, …


  • In Kara Kara ondersteunen we eveneens drie eerstelijnsklinieken. De gebouwen werden hersteld en voorzien van elektriciteit en drinkbaar water. Noodzakelijk medisch materiaal werd aangekocht en de kleine apotheek werd aangevuld en op orde gebracht. Om te zorgen dat de drie centra goed functioneren, is er een bestuurscomité aangesteld. Dit programma wordt sterk ondersteund door de Molse gezondheidssector.


  • In totaal moeten we meer dan 35 waterputten boren. Door ons beperkt budget kunnen we jaarlijks twee nieuwe waterputten herstellen of boren. Drinkbaar water is één van de belangrijkste instrumenten om de kindersterfte met ongeveer de helft te kunnen verminderen. Daarom is dit voor ons en de mensen in Kara Kara een prioritair programma. We krijgen hierbij ook steun van PIDPA (HidroPlus). logo HidroPlus


  • Tot slot hebben we ook nog het onderwijsprogramma. Ook hier proberen we met beperkte middelen ons steentje bij te dragen door materialen aan te kopen, kleine schoolcoöperatieven op te richten en pedagogische ondersteuning te bieden voor de meestal zeer jonge leerkrachten.