Gezondheid

Gezondheidszorg in Niger: de harde cijfers


 • Armste land van Afrika
 • Verwachte bevolkingsgroei van 15 milj. in 2008 naar 53 milj. in 2050
 • Aantal kinderen per vrouw 7,16
 • Levensverwachting: 46 jaar
 • 40 % kinderen ondervoed
 • 15% kinderen sterft voor 1 jaar
 • 1 op 7 moeders sterft in kraambed
 • 1 dokter per 155.000 inwoners
 • 1 verpleger per 6.500 inwoners
 • 1 vroedvrouw per 5.500 inwoners


Begin 21ste eeuw is gezondheidszorg praktisch onbestaande in Kara Kara:

onderkomen infrastructuur, twee verplegers voor 32.000 mensen, geen dokters, geen vroedvrouwen en bijna geen medicamenten.


Om stapsgewijs verbetering te brengen in deze schrijnende toestanden, werd in 2010 het gezondheidsproject in Kara Kara opgestart.

Situatieschets


De gemeente Kara Kara behoort tot de regio Dosso en het district Gaya. In de stad Dosso (80 km van Kara Kara) is er een regionaal hospitaal aanwezig dat redelijk goed is uitgerust en in Gaya (200 km verwijderd) is er een kleiner hospitaal aanwezig met een basisvoorziening voor de gezondheidszorg.


In de gemeente Kara Kara is de nood momenteel erg groot. Er zijn twee CSI’s (cases de santé intégrés = gezondheidsposten) en 7 kleine gezondheidsposten. Voor gans Kara Kara (meer dan 32.000 inwoners) zijn er slechts twee verpleegkundigen en geen vroedvrouwen. Het schrijnend tekort aan medicamenten en het praktisch geheel ontbreken van medisch materiaal verhindert dat de CSI's en de gezondheidsposten kunnen functioneren. Bij ernstige ziekte moet er doorverwezen worden naar de kliniek in Dosso of Gaya, maar vervoer is steeds problematisch.

Het programma

Niet zomaar uit liefdadigheid, maar omdat een goede gezondheidszorg een basisrecht is voor iedereen !


Deze mensonwaardige toestanden moeten dringend veranderen. We zijn daarom met onze partners in Kara Kara een gezondheidsprogramma gestart, dat toegankelijk zal zijn voor iedereen in Kara Kara.

In onze gemeente zijn we rond de tafel gaan zitten met de NGO Memisa, met medewerkers van het Heilig Hart Ziekenhuis en ook met afgevaardigden van de huisartsen en verpleegkundigen. Allemaal mensen en organisaties met veel kennis op het vlak van gezondheidszorg en de opbouw van goede gezond-heidsprogramma’s in Afrika. Samen hebben we een werkgroep opgericht die het programma zal opvolgen en zorgt dat het programma financieel ondersteund wordt.De pijlers van het project zijn:


 • Het versterken van de beheersstructuur voor het gezondheidsprogramma;
 • De uitbouw van de twee grotere gezondheidsposten tot goed functionerende eerstelijns gezondheidsdiensten met de nodige infrastructuur, materialen en medicamenten;
 • Het op poten zetten van een netwerk voor gezondheidstructuur in de verschillende dorpjes en nederzettingen van Kara Kara;
 • Opleiding en vorming geven aan gezondheidshelpers, verplegers/verpleegsters en vroedvrouwen;
 • Het verbeteren en het opvolgen van de contacten met de regionale en nationale gezondheidsdiensten en integratie in het nationale gezondheidsprogramma van Niger.


Bij de vijf pijlers staan stevige structuur, goed beheer en opleiding centraal.

De start is gegeven !


In de helft van 2010 is het gezondheidsprogramma voor Kara Kara gestart. Eerst werd er een beheersorgaan aangesteld met daarin vertegenwoordigers van de gemeente, de verpleegkundige en een dokter uit Dosso, als externe deskundige. In augustus 2010 is er begonnen met het herstellen van de twee CSI’s, wat hoognodig was. Halfweg oktober 2010 zijn de werken voltooid en kan een volgende fase van het programma gestart worden.

Samen met de NGO MEMISA zullen medisch materiaal en medicamenten aangekocht worden om de CSI’s als volwaardige basisgezondheidscentra te kunnen laten functioneren.

Tegelijkertijd wordt er aandacht besteed aan de opleiding van de verpleegkundigen, vroedvrouwen en de mensen die in het beheersorgaan van de CSI’s zitten.


In een volgende fase zal er een gezondheidstructuur (netwerk) voor heel Kara Kara worden uitgebouwd. Dit betekent dat er snel kleine gezondheidsposten zullen uitgebouwd worden met gezondheidshelpers die elk over een EHBO koffer zullen beschikken.

En natuurlijk moet er ook een voorlichtingscampagne gehouden worden naar de bevolking toe, omdat de gezondheidszorg momenteel een zeer slechte naam en faam heeft: duur, gebrekkige dienstverlening, geen opvolging, geen middelen, … Het is belangrijk om de mensen terug te laten geloven in een goed werkende gezondheidszorg in hun dorp en gemeente.


En tot slot zijn we er samen met onze partners in Kara Kara ook van overtuigd dat een goede gezondheidszorg ook een goede opvolging vereist met aandacht voor opleiding en scholing van nieuwe gezondheidswerkers.


Wachtzaal vóór renovatie

Wachtzaal na renovatie

Het financiële luik

Geen middelen... geen gezondheidszorg


Het uitbouwen van een goede gezondheidszorg kan niet zonder steun vanuit het buitenland. Niger zelf beschikt over zo goed als geen eigen middelen en is voor meer dan 70% afhankelijk van buitenlandse hulp.


Het gezondheidsprogramma is voor de eerst drie jaar begroot op 38.000 euro voor onder meer het herstellen en uitrusten van de twee CSI’s en 15 gezondheidsposten, opleiding en dergelijke.

Wijzelf en onze partners slagen erin om via allerlei acties een groot deel van dit geld te verzamelen. We kunnen echter steeds financiële hulp gebruiken.