logo jongeren


Met onze stedenband kunnen we onmogelijk alle problemen oplossen, maar we geloven dat we toch een beetje verschil kunnen maken op domeinen die belangrijk zijn in de samenleving van Kara Kara.


  1. We geloven heel erg in de organisatie van een goed bestuur. Zonder een goed bestuur is het moeilijk om samen te werken, om samen overeenkomsten af te sluiten en projecten en programma’s op te stellen ten voordele van de arme bevolking.


  1. Vrouwen houden in Niger de samenleving draaiende, ze zijn de hoeksteen van het gezin, werken van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat in het huishouden en op het land. Om hun situatie op het vlak van voedsel en inkomsten te verbeteren ondersteunen we 22 vrouwengroepen, die o.a. moestuinen onderhouden, vormingen krijgen, …


  1. In Kara Kara ondersteunen we eveneens drie eerstelijnsklinieken. De gebouwen werden hersteld en voorzien van elektriciteit en drinkbaar water. Noodzakelijk medisch materiaal werd aangekocht en de kleine apotheek werd aangevuld en op orde gebracht. Om te zorgen dat de drie centra goed functioneren is er een bestuurscomité aangesteld. Dit programma wordt sterk ondersteund door de Molse gezondheidssector.


  1. In totaal moeten we meer dan 35 waterputten boren. Door ons beperkt budget kunnen we jaarlijks twee nieuwe waterputten herstellen of boren. Drinkbaar water is één van de belangrijkste instrumenten om de kindersterfte met ongeveer de helft te kunnen verminderen. Daarom is dit voor ons en de mensen in Kara Kara een prioritair programma. We krijgen hierbij ook steun van PIDPA.(hidroplus) (logo hydroplus)


  1. Tot slot hebben we ook nog het onderwijsprogramma. Ook hier proberen we met beperkte middelen ons steentje bij te dragen door materialen aan te kopen, kleine schoolcoöperatieven op te richten en een pedagogische ondersteuning voor de meestal zeer jonge leerkrachten.


Wil je onze projecten steunen?


Het Kara Karacomité heeft een overeenkomst afgesloten met de Koning Boudewijnstichting (KBS).


Dit houdt in dat de KBS een rekening heeft waarop je voor onze projecten een financiële bijdrage kan overschrijven.


Het voordeel is dat zij je een fiscaal attest kunnen afleveren als je minstens € 40 per jaar overschrijft.

Dit attest wordt je automatisch bezorgd in maart van het volgende jaar.


Het rekeningnummer waarop je kan overschrijven is:

BE10 0000 0000 0404

(BIC: BPOTBEB1)

op naam van de Koning Boudewijnstichting.


Vermeld wel altijd de gestructureerde mededeling 128/2946/00041, zodat zij dit bedrag kunnen uitkeren aan het Kara Karacomité.Met speciale dank aan onze sponsors: