logo jongeren
Onze partner in Kara Kara is altijd het CCD (comité communale de développement)geweest.


Een vereniging waar leden van het gemeentebestuur in zetelen, samen met mensen uit het middenveld.


Binnen dit comité is er één persoon aangesteld als animator/coördinator.

De naam van onze coördinater is Mamane Barazé.

Hij wordt ook door ons betaald voor al het werk dat hij in Kara Kara in het kader van onze projecten en programma’s verricht.


In 2017 werd het CCD omgevormd tot een officiële door de Nigerese overheid erkende NGO  (niet gouvernementele organisatie).


De naam is ONG (organisation non gouvernementale) REVE en REVE staat voor « Redonner l’Envie de Vivre et d’Espérer » (teruggeven van de zin om te leven en te hopen).


Als NGO gaan er meer deuren open en bestaan er meer mogelijkheden om samen te werken met plaatselijke, regionale en nationale overheden.


Wil je onze projecten steunen?


Het Kara Karacomité heeft een overeenkomst afgesloten met de Koning Boudewijnstichting (KBS).


Dit houdt in dat de KBS een rekening heeft waarop je voor onze projecten een financiële bijdrage kan overschrijven.


Het voordeel is dat zij je een fiscaal attest kunnen afleveren als je minstens € 40 per jaar overschrijft.

Dit attest wordt je automatisch bezorgd in maart van het volgende jaar.


Het rekeningnummer waarop je kan overschrijven is:

BE10 0000 0000 0404

(BIC: BPOTBEB1)

op naam van de Koning Boudewijnstichting.


Vermeld wel altijd de gestructureerde mededeling 128/2946/00041, zodat zij dit bedrag kunnen uitkeren aan het Kara Karacomité.Met speciale dank aan onze sponsors: