logo jongeren


In de kalender hiernaast vind je de data en uren van de vergaderingen van het Kara Kara Komité.

Meestal gaan de vergaderingen door elke eerste zaterdag van de maand om 10 uur in de Wereldwinkel in Mol.


Indien je geïnteresseerd bent, kan je altijd eens komen kijken !


Om geld in het laatje te brengen organiseert het Kara Kara Komité diverse activiteiten zoals een restaurant en een quiz.

Deze activiteiten vind je ook in de kalender terug.


Verder zoekt het Komité naar sponsoring (bij bijvoorbeeld de Rotary) en zal je ons vinden op de jaarlijkse kerstmarkt van de wereldwinkel.

Bedoeling is dat wij jaarlijks een budget van 10.000 euro bij elkaar kunnen krijgen om de werking van de verschillende projecten te ondersteunen.

Belangrijk is de doelstelling dat de projecten na verloop van tijd zelfstandig kunnen verder bestaan en onze hulp niet meer nodig is.


Maar die weg is nog lang en zal waarschijnlijk niet zonder de nodige hindernissen zijn !Wil je onze projecten steunen?


Het Kara Karacomité heeft een overeenkomst afgesloten met de Koning Boudewijnstichting (KBS).


Dit houdt in dat de KBS een rekening heeft waarop je voor onze projecten een financiële bijdrage kan overschrijven.


Het voordeel is dat zij je een fiscaal attest kunnen afleveren als je minstens € 40 per jaar overschrijft.

Dit attest wordt je automatisch bezorgd in maart van het volgende jaar.


Het rekeningnummer waarop je kan overschrijven is:

BE10 0000 0000 0404

(BIC: BPOTBEB1)

op naam van de Koning Boudewijnstichting.


Vermeld wel altijd de gestructureerde mededeling 128/2946/00041, zodat zij dit bedrag kunnen uitkeren aan het Kara Karacomité.Met speciale dank aan onze sponsors: