logo jongeren

Wat is een geboortebos ?


Voor elke boreling in de gemeente Mol wordt een boom geplant in Massama, één van de 49 dorpjes waaruit Kara Kara bestaat. Het gemeentebestuur van Mol en de wereldwinkel-jongeren verdelen de kosten. Bij de geboorte van elk nieuw kind staat het de ouders vrij om een bedrag te storten op de rekening van het geboortebos. Zo steunen zij mee onze werking in het verre Niger.


De boompjes worden in twee rijen aangeplant in een rechthoekig plan vertrekkende achter de bestaande school. Het doel is op termijn een dorpsplein te creëren met een galerij van bomen rondom. Deze bomen zorgen voor schaduw en koelte, filteren het fijne stof uit de lucht en binnen ongeveer vier jaar al kunnen de inwoners er letterlijk de vruchten van plukken.


De jonge boompjes hebben bescherming nodig tegen grazende dieren eneen verschroeiende zon. Vandaar dat ze door een vlechtwerk van twijgen en takken, aangebracht door ouders van de leerlingen van de lagere school, beschermd worden.


De leerlingen van de lagere school in Massama zorgen voor de bewatering en bemesting van de boompjes. Elke leerling zorgt voor zijn eigen boom. Dagelijks moeten ze naar de bron in het dorp stappen om water tot bij de jonge bomen te brengen. In ruil ondersteunt het Kara Kara Komité de lagere scholen met lesmateriaal zoals schrijfgerei.


Doelstellingen


  1. Oprukkende woestijn


Een groot probleem is de ontbossing in de Sahel-landen.  Het hout wordt vooral gebruikt als brandhout.  Door het kappen van de bomen ziet de woestijn haar kans om op te rukken.  De wind blaast de vruchtbaarste laag van de losgekomen op en zo schuift de grens van de Sahel steeds verder noordwaarts.  Ons geboortebos heeft uiteraard niet als doel deze 'verwoestijning' tegen te gaan, maar het is een middel om de plaatselijke bevolking bewust te maken van deze problematiek.


  1. Vruchten plukken


Voedseltekort is een probleem in Niger.  De gezinnen in het armste land van Afrika leven steeds met de vrees of er de volgende dag of week wel voldoende eten zal zijn om alle monden te voeden.  In die optiek is het planten van fruitbomen uiteraard geen overbodige luxe.  Binnen enkele jaren al zouden de bomen vruchten moeten dragen.


  1. Sensibiliseren


Het geboortebos is voor de gemeente Mol vooral belangrijk als symbool.  Het is als het ware de link tussen Mol en Kara Kara, waarbij de nieuwgeborenen in Mol hun eigen boompje hebben in Niger krijgen.  Op die manier voelen de Mollenaars zich verbonden met de Nigerijnen in Kara Kara... en omgekeerd.

Vallen en opstaan


De aanplanting van het geboortebos verliep niet zonder de nodige obstakels.  Een eerste geboortebos werd aangeplant in het hoofddorp Kara Kara zelf.  Water is hier echter een veel groter probleem dan in Massama.  In de nabijheid bleek het water enkel tegen betaling te verkrijgen en om op een andere plaats water te halen, moesten de leerlingen veel te ver stappen.  Het eerste geboortebos stierf dan ook een stille dood, ondanks de inzet van enkele leerlingen die tegen alles in toch bleven doorgaan met het verzorgen van hun boompjes.  Met de hulp en coördinatie vanuit Kookari wordt er een tweede poging ondernomen.


In Massama waren er aanvankelijk ook problemen, hoewel het water daar veel dichterbij gratis verkrijgbaar is.  Er werd echter geprobeerd verschillende soorten bomen te planten.  Al snel bleek dat sommige soorten het klimaat, de ondergrond of een combinatie van beiden niet konden overleven.  Uit deze test werden echter de nodige lessen getrokken en nu worden enkel nog de resistente soorten aangeplant.


Wil je onze projecten steunen?


Het Kara Karacomité heeft een overeenkomst afgesloten met de Koning Boudewijnstichting (KBS).


Dit houdt in dat de KBS een rekening heeft waarop je voor onze projecten een financiële bijdrage kan overschrijven.


Het voordeel is dat zij je een fiscaal attest kunnen afleveren als je minstens € 40 per jaar overschrijft.

Dit attest wordt je automatisch bezorgd in maart van het volgende jaar.


Het rekeningnummer waarop je kan overschrijven is:

BE10 0000 0000 0404

(BIC: BPOTBEB1)

op naam van de Koning Boudewijnstichting.


Vermeld wel altijd de gestructureerde mededeling 128/2946/00041, zodat zij dit bedrag kunnen uitkeren aan het Kara Karacomité.Met speciale dank aan onze sponsors: